Businessman workingКонсултантска компания Trivia Legal Advice е специализирана в областта на защита на конкуренцията и обществените поръчки.

Trivia Legal Advice може да ви предостави професионален съвет в областта на рекламата, опаковката и дизайна на Вашите продукти, организирането и провеждането на игри, свързани с предоставяне на бонуси и награди, които да бъдат изцяло съобразени с изискванията на Закона за защита на конкуренцията. Можете да получите и подробна информация за това как да защитите правата си по този закон, ако считате, че Ваш нелоялен конкурент ги нарушава. Консултантска компания Trivia Legal Advice с готовност ще посредничи между Вас и Вашия конкурент за доброволно уреждане на спора и избягване на административни и съдебни производства в сферата на нелоялната конкуренция.

Екипът на Консултантска компания Trivia Legal Advice ще ви посъветва как да се възползвате по най-добър начин от Програмата за освобождаване от санкции или намаляване на санкции (Програма Leniency), в случай че сте въвлечен в участие в забранено картелно споразумение или ако считате, че браншовата организация, в която участвате Ви налага цени или други търговски условия, които ограничават свободата Ви на действие като самостоятелен и независим стопански субект.

Trivia Legal Advice ще Ви даде съвет по какъв начин бързо и ефективно да преустановите антиконкурентното си поведение, така че да избегнете високите санкции, предвидени в Закона за защита на конкуренцията и как да се възползвате от процедурата за поемане на задължения, ако вече сте обект на разследване в производство пред КЗК.

Trivia Legal Advice може да Ви съдейства да потърсите обезщетение за претърпените от Вас вреди в резултат на установено нарушение по Закона за защита на конкуренцията, дори когато нарушението не е било насочено директно срещу вас.

Ако сте участвали в процедура по обществена поръчка и смятате, че възложителят е нарушил Закона за обществените поръчки, или ако имате намерение да участвате в такава процедура, но считате, че обявлението и документацията съдържат дискриминационни или други ограничителни условия, които ограничават възможностите ви за участие Trivia Legal Advice може да бъде Ваш незаменим съветник за това как да потърсите и защитите правата си.

Консултантска компания Trivia Legal Advice може да помогне на възложителите на обществени поръчки да се предпазят от тръжни манипулации (Bid Rigging).