Дейности

Trivia Legal Advice предлага специализирани консултации, включващи:

  • Правни и икономически анализи
  • Съвети във връзка с прилагането на Закона за защита на конкуренцията, всички подзаконови актове по прилагането му, европейските регламенти, директиви, бележки и ръководства в областта на конкуренцията и вътрешноведомствените актове, приети от Комисия за защита на конкуренцията
  • Проучване и анализ на процедурите по провеждане на обществени поръчки и всякакъв вид консултации по Закона за обществените поръчки и неговото прилагане
  • Изготвя необходимите уведомления, становища, възражения и др., свързани с горните дейности