Концентрации

mergers-domestic-and-internationalКонсултантска компания Trivia Legal Advice извършва следните дейности:

  • Проучване и анализ във връзка с концентрации на предприятия
  • Анализи във връзка с Методиката за извършване на проучване и определяне на пазарното положение на предприятията на съответния пазар
  • Консултации при изготвянето на уведомления за предстоящи концентрации, становища, възражения и др., свързани с горните дейности

Новини: Офисът за лоялна търговия (OFT*) и Комисията по конкуренция (Competition Commission – СС) на Обединеното кралство публикуваха съвместен коментар във връзка със сливанията на търговци на дребно

04.01.2012г. Комисията за защита на конкуренцията прие правила по налагане на мерки за възстановяване на ефективната конкуренция при концентрации между предприятия в случаите на извършване на задълбочено проучване.