Нелоялна конкуренция

unfairКонсултантска компания Trivia Legal Advice извършва следните дейности:

Правни и икономически анализи в областта на:

  • нелоялната конкуренция
  • рекламата

Предоставя всякакъв вид консултации във връзка с прилагането на Закона за защита на конкуренцията отнасящи се до:

  • заблуждаваща и сравнителна реклама
  • налагане на временни мерки във връзка с разпространението на реклами
  • имитация на външен вид, опаковка, маркировка, наименование, фирма, търговска марка, географско означение, домейн, външен вид на интернет страница
  • нелоялно привличане на клиенти
  • предлагане, даване на добавки при продажба на стоки
  • промоционални и рекламни игри, организирани чрез обещаване на награди
  • въвеждане в заблуждение
  • увреждане на доброто име на конкурент

Консултации при изготвянето на необходимите уведомления, искания, становища, възражения и др., свързани с горните дейности

Новини:

КЗК наложи санкция за въвеждане в заблуждение на “Адифарм” ЕАД във връзка с произвеждания и предлаган  лекарствен продукт „Аспетин Протект Адифарм”. Последният наподобява силно продукта на Байер „Аспирин протект”.

КЗК наложи санкция в размер на 64 905 лв. на “Микра – АЯ” ООД, гр. Хасково за имитация на цейлонски чай. Наложени са и две глоби на физически лица от по 1 000 лв.

КЗК санкционира “Макс телеком” за заблуждаваща реклама и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 266 500 лева. В решението на КЗК, публикувано на сайта й, се посочва, че съдържанието на рекламното послание “Вземи най-бързия мобилен интернет и спести 240 лв. годишно” и начинът на представянето му имат заблуждаващ