Обществени поръчки

ProcurementКонсултантска компания Trivia Legal Advice извършва следните дейности:

    • Проучване и анализ на процедури по възлагане на обществени поръчки и всякакъв вид консултации по Закона за обществените поръчки и неговото прилагане
    • Консултации свързани с подготвянето на обявления и документация за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки от страна на възложители по ЗОП
    • Консултации при подготовката на документи за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки