Основни принципи

Основни принципи, които Консултантска компания Trivia Legal Advice спазва в своята работа:

  • Поверителност – пълна конфиденциалност относно данните, станали ни известни във връзка с Вашия казус
  • Компетентност – предоставените от нас консултации са плод на богат теоретичен и практически опит
  • Ефективна комуникация – свободно и неформално общуване с клиентите, своевременно и точно информиране относно поставения от тях проблем
  • Експедитивност – стремим се максимално бързо да отговорим на нуждите на клиентите, като едновременно с това намерим оптималното решение на всеки поставен проблем

За целите на процесуалното представителство в работата си Trivia Legal Advice ангажира водещи адвокати с опит в материята и богат професионален стаж.

При осъществяване на своята дейност Trivia Legal Advice води разумна и балансирана ценова политика.