Полезни връзки

linksТази страница е създадена за улеснение на нашите настоящи и потенциални клиенти, както и за всички посетители на нашия сайт.

В нея са посочени някой от най-важните Интернет сайтове и портали, свързани с дейността ни.На посочените адреси можете да направите справка, проучване, както и да открието бързо и лесно контакти с някой от посчените по-долу институции.

 

Институции

Комисия за защита на конкуренцията http://www.cpc.bg/Default.aspx

Конституционен съд http://www.constcourt.bg/

Арбитражен съд при БТПП http://www.bcci.bg/bulgarian/arbitration/bg/

Административен съд http://www.admincourtsofia.bg/

Агенция за обществени поръчки http://www.aop.bg/

Върховен административен съд http://www.sac.government.bg/

Търговски регистър на Република България http://www.brra.bg/

Комисия за защита на потребителите http://www.kzp.bg/

Национален съвет за саморегулация http://www.nss-bg.org/index.php

Съд на Европейския съюз http://curia.europa.eu/

Патентно ведомство на Република България http://www.bpo.bg/

Европейско патентно ведомство http://www.epo.org/

Държавен вестник http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces

European Commission http://ec.europa.eu

Портали

Делови поратл http://www.econ.bg/

Правен портал http://www.lex.bg/

Портал на Европейския съюз http://europa.eu/

Портал Европа http://www.europe.bg/htmls/home.php

Европейско законодателство http://eur-lex.europa.eu/bg/index.htm